Обавјештавамо Вас да ће од сриједе 23.09.2020. године доћи до измјене реда вожње у градском и приградском превозу на релацијама:

 Требиње – Горица – Нудо;
 Требиње – Мостаћи – Дражин До – Струјићи;
 Требиње – Згоњево.

Превоз по измјењеном реду вожње ће се вршити све до престанка или измјене прописног распореда наставе за ученике средњих школа.

Требиње-Горица-Нудо

Из Требиња                             из Нудола
05:15                                             06:00
11:15 (умјесто 11:45)           12:15 (умјесто 12:30)
14:10                                             14:55
16:30 (умјесто 19:00)           17:15 (умјесто 19:45)

Требиње-Мостаћи-Дражин До-Струјићи

Из Требиња                   из Струјића
05:00                                 06:15
11:40                                 12:30
15:00                                 16:30

Требиње-Дражин До

Из Требиња                                 из Дражин Дола
05:00                                                     06:50
09:50 (уведен нови полазак)         09:57
11:40                                                      13:13
13:00                                                      13:07
15:00                                                      17:13
15:55 (уведен нови полазак)         16:02
19:00 (уведен нови полазак)         19:07

Требиње-Згоњево

Из Требиња                                     из Згоњева
06:15                                                     06:30
10:30 (уведен нови полазак)        10:45
12:20                                                     12:35
14:10                                                     14:25
16:30 (умјесто 19:00)                        16:45