Обавјештење које привредници треба да истакну на свом објекту.

ОВДЈЕ можете да преузмете обавјештење