Обавјештавамо све политичке партије и самосталне кандидате на подручју Града Требиња да ће Комунална полиција у вријеме предизборне кампање вршити појачане контроле у погледу поштовања одлука у вези са непрописним лијепљењем предизборног материјала којим се нарушава општи изглед града.

За вријеме предизборних активности субјекти могу истицати свој пропагандни материјал (плакати,наљепнице и сл.)  на само за то предвиђеним мјестима и уз претходно прибављено одобрење надлежног органа Града Требиња.

Свако други вид истицања плаката и др. биће санкционисан од стране Комуналне полиције, а у складу са важећим прописима из њихове надлежности