Obavještavamo sve zaineresovane da Odjeljenje za finansije Grada Trebinja organizuje javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada Trebinja za 2021. godinu za sve zainteresovane građane Trebinja.

Zbog epidemioloških mjera, usljed korona virusa COVID-19 i u skladu sa Odlukama nadležnih organa o ograničavanju okupljanja, javna rasprava će se izvršiti samo elektronskim putem.

Obavještavamo sve zainteresovane da se dokument Nacrta budžeta Grada Trebinja za 2021. godinu može preuzeti sa službene internet stranice Grada Trebinja (www.trebinje.rs.ba), a na linku https://www.trebinje.rs.ba/gradska-uprava/ možete postaviti upit, prijedlog i sugestiju službi nadležnoj za vaš zahtjev, najkasnije do utorka 12.1.2021. godine.

U skladu sa zakonskom procedurom, nakon održanih javnih rasprava, izvršni organ će utvrditi Prijedlog budžeta Grada Trebinja za 2021. godinu koji će biti dostavljen Skupštini Grada na usvajanje.

Dokumenta:

Nacrt budžeta za 2021. godinu – Opšti dio

Nacrt budžeta za 2021. godinu – Plan kapitalnih ulaganja