Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa dostavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju inicijativu za proglašenje zaštićenog područja Parka prirode „Orjen“, na području Grada Trebinja.

Shodno članu  62. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14) Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa izradio je Studiju zaštite – stručnu osnovu za proglašenje Parka prirode „Orjen“, u okviru GEF/UNEP projekta „Postizanje očuvanja biološke raznovrsnosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini“.
Ministarstvo je na osnovu navedene Studije zaštite, te analize svih dostupnih podataka i informacija, pripremilo Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Orjen“.
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode tokom izrade akta o zaštiti  prirodnih  vrijednosti obezbjeđuje se učešće javnosti, putem javnog uvida. Postupak javnog uvida za predmetno zaštićeno područje sprovodi ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.
Istovremeno, Grad Trebinje, na čijem se području nalazi lokalitet, objavio je početak javnog uvida na oglasnoj tabli u zgradi Administrativne službe grada i omogućiće zainteresovanoj javnosti uvid u Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Orjen“ i Studiju zaštite za proglašenje Parka prirode „Orjen“, u prostorijama Administrativne službe grada, u trajanju od 30 dana.