ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ СЈЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА

Прегледа: 695

Према члану 104. Пословника о раду Скупштине Града Требиња (Службени гласник Града Требиња, број 03/13 и 08/17 ), сва заинтересована физичка и правна лица као и представници електронских и писаних медија, могу, у складу са техничким могућностима и условима рада Скупштине, присуствовати, односно пратити рад Скупштине, али без права учешћа у расправи и одлучивању.

Лица из претходног става дужна су претходно писмено затражити одобрење за присуство сједници од предсједника Скупштине, најкасније 48 часова прије одржавања сједнице Скупштине, за што ће им се издати одговарајућа акредитација.

Представници средстава јавног информисања могу да прате скупштинска засједања, као и остале скупштинске активности и уз претходно издату годишњу акредитацију.

За издавање годишње акредитације, представници средстава јавног информисања могу се обратити Стручној служби Скупштине.

                                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                               Драгослав Бањак, с.р.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.