Одјељење за друштвене дјелатности

Начелник одјељења за друштвене дјелатности
Зоран Милошевић

Контакт подаци:
Адреса: Вука Караџића 2, 89101 Требиње
Тел:  +387 /0/ 59 27 34 77
Факс: +387 /0/ 59 27 34 76
Maildrustvene.djelatnosti@trebinje.rs.ba

Надлежности одјељења за друштвене дјелатности 

 сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
 обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе,
 обавља управне и друге стручне послове из области породице и омладине, социјалних и здравствених питања,
 обавља управне и друге стручне послове из области пружања правне помоћи и сарадње са невладиним сектором,
 спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односи на стратегију сваке од наведених области у граду,
 предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима,
 припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града,
 израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.