Одјељење за инспекције и послове комуналне полиције

в.д. Начелник oдјељења за инспекције и послове комуналне полиције:
Ђорђе Миљановић


Контакт телефон:
тел: 059 /273 366

У оквиру Одјељења за инспекције и послове комуналне полиције, организовани су одсјеци:
Одсјек за инспекцијске послове
Одсјек комуналне полиције

У оквиру Одјељења за инспекције и послове комуналне полиције и његовог дјелокруга рада обављају се следећи послови:

  • инспекцијског надзора,
  • комуналне полиције,
  • врши и друге послове који се утврде Законом и другим прописима