Одјељење за привреду

Начелник одјељења за привреду :
Раденко Драшковић

Контакт телефон: 059/273-472

email: privreda.nacelnik@trebinje.rs.ba i radenko.draskovic@trebinje.rs.ba

У оквиру Одјељења за привреду, организовани су одсјеци:

Одсјек за привреду

Одсјек за пољопривреду и рурални развој

Одјељење за привреду у свом дјелокругу обавља следеће послове:

Nadležnosti odjeljenja za privredu

 sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,
 učestvuje u definisanju, pripremi i sprovođenju razvojnih planova Grada,
 priprema podatke, izrađuje informacije i analize o poslovanju preduzeća iz oblasti privrede,
 izrađuje analize, informacije i izvještaje iz oblasti privrede-preduzetništvo, industrija, turizam, ugostiteljstvo, trgovina, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda,
 učestvuje u aktivnostima na obezbjeđenju uslova za razvoj i unapređenje turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine,
 izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti i za rad samostalnih preduzetnika,
 koordinira i prati aktivnosti organizacija i institucija čiji je osnivač Grad, u skladu sa nadležnostima Odjeljenja,
 priprema i obrađuje materijale za Gradonačelnika i Skupštinu Grada,
 izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja.