Одјељење за стамбено-комуналне послове

Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове:
Бојан Чворо

Контакт телефон:
059 /260 366, 273 460, 273 470

У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове, организовани су одсјеци:

Одсјек за стамбене послове
Одсјек за опште комуналне послове
Одсјек паркинг сервис

У оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове обављају се следећи послови:

  • послови везани за заједничку комуналну потрошњу (водовод и канализација),
  • стручни и управно-правни послови који се односе на заштиту животне средине и паркинг сервис,
  • стручне и управно правне послове из стамбене области,
  • други послови из стамбено комуналне области који му се додијеле у надлежност