У прилогу се налази одлука о суфинансирању трошкова уређења фасада из гранта планираног буџетом Града за 2020. годину.

ОДЛУКА