Јавни позив за кандидовање пројеката за Средњорочни план капиталних инвестиција 2021-2025 биће објављен сутра, 25.2.2021. године,  и биће отворен до 19.3.2021. године. Ово је данас одлучено на састанку Координационог тима за израду плана, коме је присуствовао градоначелник Требиња Мирко Ћурић, као и чланови тима – представници јавних установа, предузећа, мјесних заједница и невладиног сектора.

Средњорочни план капиталних инвестиција представља интегрални план свих инвестиција на територији Града Требиња, а осим инвестиционих планова Градске управе, овај документ обухвата и планове јавних предузећа, установа и других субјеката.

Капиталне инвестиције представљају улагање у изградњу и доградњу инфраструктуре/објеката, рехабилитацију и замјену инфраструктуре/објеката, реконструкцију постојеће инфраструктуре/објеката, опремање јавних објеката, значајнију опрему, просторно планску документацију.

Средњорочни план обухвата  капиталне инвестиције чија је појединачна вриједност већа од 50.000,00 КМ, као и инвестиције у опрему чији је вијек трајања дужи од 10 година.