На састанку одржаном дана 10.6.2020. г., чланови Привредног савјета Града Требиња разматрали су седам тачака дневног реда: Извјештај о раду градоначелника и Градске управе Требиња; Одлука о субвенционисању закупнине закупцима пословних простора који су у уговорном односу са Градом Требиње, а чији је рад забрањен услијед пандемије новог вируса корона; Програм додјеле субвенција пословним субјектима чији је рад забрањен услијед пандемије новог вируса корона.

На сједници је разматран и Извјештај о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја града Требиња 2018-2027 за 2019. годину, као и План имплементације Стратегије развоја града Требиња 2018-2027 за 2020. годину те информација о 32. сједници Скупштине Града.

У оквиру дневног реда, усвојен је записник са претходне сједнице, а под тачком „разно“ разматрана су остала питања.