Одржана тематска сједница о буџетским средствима блокираним на Бобар банци

Прегледа: 336

Скупштина града Требиња одржала је данас тематску сједницу везано за ликвидациони поступак Бобар банке и његовим посљедицама по градски Буџет. Градска управа Требиње је дала преглед података о новцу који Град Требиње у својству повјериоца потражује од банке, а образложење о појединачним стањима на градским рачунима код Бобар банке дао је начелник Одјељења за финансије Момир Шаренац. Према ономе што је данас речено, у поступку ликвидације, око 5 милиона КМ градских средстава остало је заробљено на Бобар банци.

 Шаренац је рекао да се Град поднесцима обраћао релевантним субјектима за предузимање мјера како би се буџетска средства ослободила, и то: привременом управнику Бобар банке, Агенцији за банкарство РС, Омбудсмену за банкарски систем РС, Министарству управе и локалне самоуправе, Министарству финансија, предсједнику Народне скупштине РС и свим посланичким клубовима.

Обраћање у смислу финансијске помоћи ишло је и према Влади РС, а Град је затражио и подузимање надлежних мјера од стране централног уреда Централне банке БиХ у Сарајеву те у даљем настојању да се дође до поврата градских средстава поднијета је и молба ОХР-у за подузимање активности из њихових надлежности везано за ово питање, као и Дирекцији за европске интеграције.

Закључно са данашњим даном, одговоре на поднеске су доставили: Агенција за банкарство РС, Централна банка БиХ, Агенција за осигурање депозита БиХ.

Према одговору Агенције за банкарство РС, средства Града Требиња су блокирана до даљњег и то без обзира на врсту новчаних средстава. Агенциија је обавијестила и да су на исти начин блокирана међународна средства од ИПА фондова која су се такођер налазила на рачуну у Бобар банци.

Како је градоначелник Требиња Славко Вучуревић данас у више наврата истакао, Агенција за банкарство РС, која је иначе у законској обавези да контролише рад банака, је амнестирана од било какве одговорности и на тај начин је омогућено да Бобар банка, а тако и средства града Требиња и грађана, постану субјекти радњи сумњивог карактера, јер нико не сноси одговорност за пропаст ове банке. Вучуревић је рекао да ће Град Требиње у даљем развоју догађаја наставити да инсистира на поврату својих средстава.

Након што су писмено и усмено обавијештени о горе наведеном, а у циљу подузимања конкретних мјера за деблокаду буџетских средстава, одборници су данас усвојили сет закључака који ће бити усмјерени на адресе релевантних субјеката.

Данашњој сједници присуствовали су представници Правобранилаштва и ОХР-а, као и бивши директор Бобар банке Андрија Лечић који је такођер дао образложење догађаја везаних за предмет расправе и био на располагању одборницима за могућа питања.

Према унапријед најављеном, четири одборника из Клуба СНСД-а и један одборник из Покрета за Требиње нису присуствовали данашњој сједници.

Бивши одборник НДП-а Срђан Бубало је писмено обавијестио Скупштину да ће убудуће своје ставове изражавати као независни одборник.

Закључци са тематске сједнице:

Закључак број 1

Скупштина Града захтијева од надлежних органа, а првенствено од ликвидационог управника „Бобар банке“ у ликвидацији, да у поступку ликвидације Банке заштити буџетска средства Града Требиња и то:

• Дугорочни зајмови дати осталим домаћим нефинансијским субјектима 2.869.687,98 КМ
• Издвојена новчана средства за револвинг фондове у домаћој валути 1.752.202,68 КМ
• Накнада за коришћење природних ресурса 11.733,18 КМ

Напријед назначена средства су остварена на основу Закона о накнади за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и искључиво се могу користити на основу члана 10. поменутог Закона.

Такође, средства Европске комисије за прекограничну сарадњу:

• Програм прекограничне сарадње ИПА 2033 – 92.896,45 КМ
• Девизни програм прекограничне сарадње ИПА 2033 – 800,83 КМ

Средства од 92.846,95 КМ су намијењена за реализацију Пројекта за унапређење туристичке саобраћајне сигнализације.

Из разлога што се ради о намјенским средствима Европске комисије за реализацију пројеката прекограничне сарадње. Евентуалним одливом ових средстава у ликвидациону масу „Бобар банке“, односно стварањем услова да Град Требиње не може располагати истим, био би угрожен не само овај пројекат већ и сви наредни пројекти који се финансирају из ИПА фонда.

• Намјенски рачун средстава социјалне заштите која се обезбјеђује из Буџета Републике Српске и Града – 26.542,80 КМ.
Ова средства су намјенска и уплаћена по Закону о социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске број:37/12) намијењена за задовољавање потреба социјално угроженог становништва.

• Средства рачуна Трезора – 460.954,14 КМ.
У поменутим средствима од 460.954,14 КМ која се налазе на рачуну Трезора су и намјенска средства за противпожарну заштиту и намјенска средства за изградњу ромске куће.

Тражимо да се сва напријед наведена средства у складу са Законом о банкама (Службени гласник РС број 44/03, члан 119.став 1 тачка 2) прогласе средствима осигураног кредитора и да им се да приоритет при исплати из ликвидационе масе.

Закључак број 2

Скупштина Града Требиња захтијева од Народне скупштине Републике Српске и Владе Републике Српске да у одговарајућој процедури утврде одговорност свих институција и појединаца који су својим чињењем и нечињењем довели Град Требиње да не може извршавати своје законске обавезе, те да Народна Скупштина Републике Српске формира независну комисију на нивоу РС која би испитала комплетно пословање Бобар банке.

Закључак број 3

Скупштина Града подржава досад све предузете активности Градоначелника и Градске управе по предметном питању и уједно захтијева да у наредном периоду, заједно са Правобранилаштвом Републике Српске – Сједиште замјеника Требиње, искористи све законске могућности, у циљу заштите финансијских средстава Града Требиња који су се у моменту увођења принудне управе у „Бобар банку“ налазиле на трансакционим рачунима Града Требиња.

Закључак број 4

Скупштина Града Требиња захтијева од народних посланика са подручја Источне Херцеговине да у Народној скупштини Републике Српске покрену иницијативу да Скупштина расправља о предметном питању и да донесе одговарајуће одлуке и закључке, све у циљу заштите буџетских средстава Града Требиња. Народни посланици ће у року од 30 дана обавјестити Скупштину Града Требиња о томе шта су предузели.

Закључак број 5

Скупштина Града Требиња захтијева од Владе Републике Српске да се из средстава буџетске резерве издвоји дио средстава и стави их на располагање Граду Требињу, на име санирања посљедица ликвидације Бобар банке.

Закључак број 6

Ове закључке доставити Народној Скупштини Републике Српске, Влади Републике Српске, ликвидационом управнику „Бобар банке“ ад Бијељина, Агенцији за банкарство, народним посланицима са подручја Источне Херцеговине, Високом представнику у БиХ, Централном уреду централне банке БиХ, Омбудсману за банкарски систем Републике Српске, Дирекцији за европске интеграције, Агенцији за осигурање депозита БиХ.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.