Одсјек за цивилну заштиту града Требиња

Шеф одсјека: Миљан Томашевић, дипл. економиста
Адреса: Сјеверни логор бб
Број телефона: 059/225-476
Број факса: 059/225-476
Е-маил:cztrebinje@gmail.com

У Одсјеку за цивилну заштиту се припремају и израдују програми цивилне заштите и доносе одговарајуце мјере. У надлежности Одсјека је и сљедеце:

припрема и израда процјене угрожености становништва и материјалних добара од природних и других непогода,
организовање и спроводење мјера заштите и спасавања становништва и материјалних добара,
организовање, опремање, обука и оспособљавање свих структура цивилне заштите општине,
израда елабората и организовање теренских вјежби јединица цивилне заштите,
разрада смјерница Владе Републике Српске за методологију израде планских докумената цивилне заштите,
сарадња са свим субјектима од знацаја за цивилну заштиту,
водење евиденције припадника јединица цивилне заштите и материјално-техницких средстава и њихов распоред у цивилној заштити,
организовање дежурства у Одсјеку цивилне заштите ради елиминисања посљедица природних и других непогода,
организовање и опслуживање општинског Штаба цивилне заштите.

Важни бројеви телефона
Центар за обавјештавање 121
Полиција 122
Ватрогасци 123
Хитна помоц 124

Деминирање – САВЈЕТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Уколико сте пронашли или уоцили остављена, бацена или на други нацин одложена неексплодирана убојна средства – НУС (руцне бомбе, мине, тромблоне, експлозив, експлозивне направе и др.), обиљежите их, не дирајте и одмах позовите број – 121 (Центар за обавјештавање) или најближу полицијску станицу на број – 122.

Наведена средства це уклонити струцна лица за деминирање из Републицке управе цивилне заштите Републике Српске.

Тимови за деминирање су оспособљени за све типове задатака у процесу деминирања.

Пружање прве помоци – САВЈЕТИ У СЛУЦАЈУ ХИТНЕ ПОМОЦИ ПОВРИЈЕÐЕНОМ

Лице које пружа прву помоц запоциње спасавање живота и збрињавање повриједеног, предузимајуци:

Хитне мјере за спасавање живота
Позивање Хитне помоци на број – 124
Пружање прве помоци до доласка и интервенције Хитне медицинске службе

У слуцају пожара

У слуцају пожара позовите Ватрогасну јединицу на број – 123 или Центар за обавјештавање на број – 121. Ватрогасна јединица и Центар за обавјештавање дежурају 24 сата дневно.

Дежурни у ватрогасним јединицама примају дојаву о пожару тражеци сљедеце податке:
– Тацну адресу, односно мјесто пожара,
– Шта гори (каква материја гори)?,
– Има ли људи у животној опасности?,
– Ко јавља о насталом пожару и са ког броја телефона?.
Обавезно се врши провјера наведених података.

САВЈЕТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Најцешци узроцници пожара у домацинствима су преоптереценост електроинсталација и непажња, те се граданима савјетује:

Ако излазите из стана, не остављајте укљуцен шпорет, веш-машину, бојлер, гријалицу, пеглу, а уколико цете бити дуже одсутни, искљуците електрицне уредаје из утицнице

САВЈЕТИ ЗА ЗАШТИТУ У СЛУЦАЈУ САОБРАЦАЈНЕ НЕСРЕЦЕ

Када се деси саобрацајна незгода потребно је уцинити следеце:

СПАСАВАЊЕ УГРОЖЕНИХ ЛИЦА (на примјер из запаљеног аута, судара…). Не помјерати повриједеног, осим ако је неопходно да се склони од опасности.
Указати хитну медицинску помоц – спустити му лице на земљу (ставити му главу на јакну, цебе), окренути га на бок, омогуцити му да правилно дише и зауставити крварење и организовати збрињавање повриједених лица (ако има повриједених),
Обавијестити полицију и хитну медицинску помоц, ако у незгоди има погинулих или повриједених лица,
Обезбиједити мјесто саобрацајне незгоде ради спријецавања нових саобрацајних незгода, обиљежити мјесто незгоде, укљуцити свјетлосну сигнализацију, поцети гашење пожара прируцним средствима, ако је потребно.
Сацекати полицију и хитну помоц на лицу мјеста (смијете се удаљити једино у слуцају да указујете прву помоц или превозите повредена лица), показати им повриједене, пратити инструкције надредених, ОСТАВИТИ професионалце да раде на миру.