Ovo je jedinstven kabinet, ne samo u Trebinju, nego i u cijeloj Hercegovini. Na početku je postojala samo ideja i u vrlo kratkom vremenu nastalo je ovo šta danas imamo, rekao je direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost“ Aleksandar Vukanović.

 „Imamo puno dobre volje i entuzijazma da krenemo nešto novo i nadamo se da će naša zajednica to prepoznati i da ćemo zajedno krenuti u nove izazove i poslove. Naš cilj je razvijati svijest o važnosti ranog podsticanja, rano otkrivanje razvojnih poteškoća i uključivanja u razvojne programe.“ kaže on.

U kabinetu, koji jutros počeo sa radom u objektu u Bregovima, nudiće se usluge djeci s poteškoćama, poput alalije, razvojne disfazije, dislalije, mucanja  i drugih poremećaja jezika i govora, ali i pomoć roditeljima kako najlakše prevazići te probleme.

U planu je nabavka najsavremenijeg digitalni seta -Behringer,  logopedske sonde i psiholoških instrumenata za kvalitetniji psihološko-logopedski rad.

„Primjetno je da je iz godine u godinu sve veći broj djece sa anksioznim poremećajima, poput strahova i fobija, poremećaja pažnje i koncentracije, hiperaktivnosti, kao i teškoća u adaptaciji i socijalizaciji bilo je krajnje neophodno obezbijediti uslove za adekvatan psihološko-logopedski rad. S obzirom da će opseg usluga koje će nuditi psiholog biti usmjerene na različite podrške ciljnim grupama biće uvedeni razni oblici  individualnog i grupnog psihološkog savjetovanja“, napominje Vukanović.

Uskoro video nadzor u trebinjskim vrtićima

Bezbjednost djece u trebinjskim vrtićima od narednog mjeseca biće podignuta na najviši mogući nivo. Biće postavljen  video nadzor u objekte u Bregovima, Policama i Gorici i sproveden kompletan monitoring, uvođenjem i alarmnog sistema.

Kako ističu roditelji će ovom odlukom menadžmenta ustanove, biće sigurniji i spokojniji kada ostavljaju svoje dijete.

Iz vrtića poručuju da je bezbjednost najmlađih najbitnija i da će ovom akcijom uticati na to da se spriječe dosadašnji problemi sa kojima su se suočavali, kao što su provale i vandalizam u dvorištima vrtića.

Aleksandar Vukanović, direktor vrtića „Naša radost“ napominje da će roditelji u svakom momentu moći preko posebnog programa i koda imati uvid u vaspitni proces djeteta. Oni će moći da prate kako njihovo dijete učestvuje u igri sa svojim vršnjacima, kao prihvata i obavnja radne zadatke i obaveze tokom boravka u ustanovi kao i sam proces socijalizacije djeteta.