Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је конкурс за упис ученика првих разреда средњих школа и објавило преглед дефицитарних занимања за које ће Влада Републике Српске финансирати стипендије и превоз на мјесечном нивоу, ученицима који се уписују у први разред средње школе у школској 2020/2021 години.

У школској 2020/2021 години у средњим школама у Требињу, предвиђено је да се упише 346 ученика, распоређених у 14 одјељења. Упис у средње школе за ученике који су у основношколском образовању постигли одличан успјех обавља се 15 и 16. јуна, а за остале будуће средњошколце 22. јуна 2020. године.

Министарство просвјете и културе објавило је преглед дефицитарних занимања за које ће Влада Републике Српске финансирати стипендије и превоз на мјесечном нивоу, ученицима који се уписују у први разред средње школе у школској 2020/2021 години.

Анализирајући тржиште рада и сагледавајући правце развоја у наредним годинама, дошло се до закључка да су за Град Требиње то занимања која се школују у Техничкој школи и то: – руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова – механичар грејне и расхладне технике – електичар-електроинсталатер. Дакле, то су занимања која ће од стране Министарства просвјете и културе бити стипендирана у школској 2020/2021 години, а висина стипендије је 100,00 КМ. Ова стимулативна мјера представља опредјељење Владе Републике Српске да заједно са привредном заједницом креира усмјерене уписне политике.