Povodom Međunarodnog dana porodice, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić uputio je čestitku svim građanima, navodeći da ove godine, uslijed virusa korona, Grad nije bio u mogućnosti da organizuje obilježavanje ovog značajnog datuma.

Gradonačelnik je istakao da je ovo jedan od najvažnijih dana kada treba da sagledamo šta smo učinili za porodicu, kao osnovnu ćeliju društva, koja je svima nama podrška kako na ličnom, tako i na profesionalnom nivou.

                   „Kada govorimo o porodici treba da znamo da je to riječ koja ima uzvišeno značenje, značenje koje nas obavezuje da budemo i dobro dijete, ali i dobar roditelj, brat ili sestra.

Zato je porodica ono čemu treba da težimo i koju treba da njegujemo. I upravo nam je pandemija virusa korona pokazala da je porodica osnova svega, da nam je sa njom mnogo lakše da prebrodimo sve izazove. Ova pandemija nas je i podsjetila i da više vremena treba da provodimo sa našim najbližim, da se više posvetimo djeci i da budemo odgovorni roditelji, supružnici, djeca.

Brzina života i savremene tehnologije postavile su neke druge, očigledno, nebitne stvari na prvo mjesto, a zapostavljena je osnovna ćelija društva i našeg bitisanja. Iz tog razloga, ovaj dan je samo jedan od 365 dana u kojima treba da slavimo i veličamo porodicu i njenu ulogu u životu svakoga od nas.

U svijetu kakav danas poznajemo važno je istaći da je svaki član porodice ravnopravan, jer je upravo to osnova zdrave porodice koju svi priželjkujemo. Tamo gdje se poštuju muž i žena, brat i sestra – nalazi se osnovna linija bitisanja, poštovanja i ljubavi, kao najuzvišenijih ideala kojima težimo.

Svim građanima želim srećan ovaj Dan. Danas, kao i ostalih 365 dana, porodicu stavite na prvo, uzvišeno mjesto, jer je ona iskrena i najvažnija podrška svakom od nas“.