Замјеник градоначелника Требиња Дражен Бошковић и директор Аграног фонда Требиња Веселин Дутина разговарали су данас са менаџером за пројекте у њемачкој организацији HELP о могућностима учешћа Града Требиња у пројекту  под називом „Подршка социо-економској стабилности регије западног Балкана 2021-2022“, који ова организација имплементира, а којим је предвиђена додјела донација корисницима, као и додјела грантова за стручна оспособљавања.

Пројектом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима, туристичкој дјелатности и другим привредним областима које буду дефинисане као приоритетне, а једна од компонената је и подршка имплементацији малог општинског/градског пројекта, с циљем рјешавања одређеног проблема за добробит цијеле локалне заједнице.

Као главни донатор, пројекат финансира Влада Савезне Републике Њемачке, уз потенцијално учешће Града Требиња у вриједности од око 35% .

Укупна процијењена вриједност пројекта је око 50.000 евра.

Град Требиње је у претходном периоду имао успјешну сарадњу са организацијом HELP, и то кроз прејекте којим је директно подржано преко 30 пољопривредних произвођача (пчеларски пакети, ситна механизација, садни материјал и др.), док је Аграрни фонд раније добио подршку у виду два пластеника за производњу расада.