Градоначелник Града Требиња Мирко Ћурић и представница Фонда Уједињених нација за дјецу (УНИЦЕФ) у Босни и Херцеговини Роунак Кан /Rownak Kahn/, потписали су протокол о сарадњи у области унапређења социјалне зажтите и инклузије дјеце на подручју Града Требиње и регије источне Херцеговине.

Области сарадње односе се на успостављање локалног модела социјалне заштите, инклузије и рефералног механизма између актера из различитих сектора на локалном нивоу који се баве питањима заштите дјеце.

У оквиру протокола дефинисано је и успостављање услуге породичног савјетовалишта на подручу регије источна Херцеговина, и то кроз организовање обука за стручна лица из центара за социјални рад (Берковићи, Билећа, Гацко, Источни Мостар, Љубиње, Невесиње и Град Требиње), као и успостављање услуга у области раног раста и развоја, са посебним фокусом на раној детекцији развојних потешкоћа и раној интервенцији. Осим тога, протоколом о сарадњи дефинисано је и успостављање дневног центра за дјецу у ризику.

Како је протоколом уговорено, сарадња са УНИЦЕФОМ може бити проширена и на друге аспекте дјечије и социјалне заштите у наредном периоду, а све у складу са потребама и интересима потписника овог протокола.