Захваљујући сарадњи са @ReLOaDWesternBalkans програмом, који финансира @europa.ba, а проводи @undpbih,  грађани Града Требињa имају прилику пријављивати нелегални отпад, као и упознати се са важношћу селективног одлагања отпада.

Апликација #GoGreen је прва мобилна апликација у БиХ која лоцира зелена острва, повезује грађане са институцијама власти, едукује младе и скенира отпад.

Преузмите је на линку www.gogreen.ba или скенирањем QR кода.

Стварамо заједно здраве навике, за чистију околину!