Пословни инкубатор

Основан је са циљем пружања помоћи предузетницима на начин да им на почетку покретања бизниса обезбједи квалитетан пословни простор са неопходном инфраструктуром по веома повољним условима. Услуге Пословног инкубатора (Пл) могу да користе све новоосноване фирме или физичка лица која намјеравају да покрену властити бизнис. Критеријум за пријем је квалитет пословне идеје и предузетника који треба да реализује пословну идеју. Инкубатор је смјештен у простору бивше касарне и има 21 канцеларију, укупне површине 570 м2, као и велику салу са комплетном пратећом опремом за одржавање семинара, радионица и сличних скупова, капацитета око 25 мјеста.

ИНВЕСТИРАЈТЕ У ТРЕБИЊЕ
РАЗЛОЗИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ
Пољопривреда
Пословна зона Волујац
Пословни инкубатор
Енергетска ефикасност и заштита животне средине
Трошкови пословања
Инвестициони подстицаји и олакшице
Инвестициони профил
Привредни савјет
Служба за ЛЕР, инвестиције и енергетску ефикасност
Пословни простори
Носиоци привредног развоја
Урбанизам
Водичи за регистрацију предузетништва
Брошуре и леци

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић