Развојна агенција Републике Српске расписала је јавни позив за пружање менторинг услуга микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у Републици Српској.

Јавни позив је отворен од 15.6. – 24. 7. 2020. године, до 24 часа,  а услуга менторинга је бесплатна.

Процес менторинга одвија се према методологији Агенције, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке које стручно лице – ментор проводи у директоном контакту и раду са власником, одговорним лицем предузећа, односно управом, одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника.

Јавни позив и све остале информације можете пронаћи на сљедећим интернет страницама:
1.http://www.rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-provodjenje/n1373

  1. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

За детаљне информације можете се обратити Агeнцији на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-157.