Gradska uprava Grada Trebinja u potpunosti je opredijeljena da ispuni sva prava radnika koja proističu iz Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i ostalih pozitivno-pravnih akata kojima se reguliše njen rad, ali neće dozvoliti da nekoliko službenika koristi pandemiju virusa korona da bi stvorili razdor među svojim kolegama u Gradskoj upravi koji već skoro dva mjeseca svakodnevno obavljaju radne zadatke, dok njih nekoliko koriste situacijuda pokušaju dadodatno da opstruišu već otežan rad Gradske uprave i pošalju ružnu sliku iz Trebinja.

Riječi predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske g. Boža Marića za pojedine medije da se po naredbi gradonačelnika angažuju „vojnici“ kako bi radnici iz jednog sindikata prešli u drugi – apsolutno odbacujemo.

Veoma smo zatečeni „opomenom“ predstavnika Sindikata da nisu ispunjene obaveze o povećanju cijene rada (odnosno da nisu povećane plate radnicima Gradske uprave Grada Trebinja), posebno što ona dolazi u trenutku kada se radnici u realnom sektoru bore za ostvarenje minimalne plate.

Niko, pa ni Gradska uprava Grada Trebinja, nije protiv povećanja cijene rada svojim radnicima, ali, isto tako, niko nije mogao ni da zamisli da će samo nekoliko dana nakon potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora nastupiti pandemija virusa korona koja je u potpunosti paralisala sve privredne aktivnosti, a samim tim i značajno uticala na redovno punjenje gradskog budžeta.

Gradska uprava Grada Trebinja nije zaboravila da je rok za primjenu Posebnog kolektivnog ugovora bio 20. april. Međutim, dok se ne stabilizuje situacija vezano za pandemiju virusa korona, svako pomišljanje o povećanju plata u javnom sektoru bio bi i više nego neodgovoran postupak prema drugim radnicima iz našeg grada, ali i šire, koji su zaposleni u realnom sektoru i već skoro dva mjeseca ne mogu da rade ili je njihov rad ograničen.

Naglašavamo da Gradska uprava Grada Trebinja, i pored činjenice da značajan broj njenih radnika radi ili „radi od kuće“, nije smanjila plate, već su iste za mart isplaćene u punom iznosu – bez izuzetaka.

O pitanjima vezano za primjenu Posebnog kolektivnog ugovora za jedinice lokalne samouprave, Gradska uprava Grada Trebinja se konsultovala i sa Savezom opština i gradova Republike Srpske čiji je stav da je neophodno da se dodatno razmotri primjena ovog Ugovora, kako bi ona, zapravo, počela onog trenutka kada se za to stvore uslovi – odnosno kada se okonča pandemija virusa korona, a privreda počne ponovo da funkcioniše.

Žao nam je što sindikalno rukovodstvo nije uzelo za shodno da prije nastupa u medijima razgovara sa svim svojim članovima – radnicima Gradske uprave Grada Trebinja, već samo sa nekoliko pojedinaca, što, svakako, nije reprezentativna slika onoga što radnici Gradske uprave zaista i smatraju kao najoptimalnije rješenje u ovom trenutku.

Ne sumnjamo da se većina radnika Gradske uprave Grada Trebinja, razumijevajući trenutnu situaciju, solidariše sa radnicima iz realnog sektora i licima koja su uslijed početka ekonomske krize izazvane virusom korona ostala bez posla i redovne plate, smatrajući da je svako povećanje plata u javnoj upravi u ovom trenutku, u najmanju ruku, neprimjereno.

Gradska uprava Grada Trebinja