Скупштина града Требиња усвојила је данас на 3. редовној сједници буџет града за 2021. годину, у износу од 30.798.000 КМ, што је за 1.418.000 КМ више од средстава планираних нацртом буџета.

Од укупних буџетских средстава 21,5 милиона биће распоређен на текуће расходе, 6,5 милиона на капиталне инвестиције, 1,7 милиона биће издвојено за отплату кредита, а 846 хиљада КМ за остале издатке.

У буџету су смањени расходи за лична примања, повећана је субвенција за привредне субјекте за санирање посљедица пандемије вируса корона и повећан грант јавним здравственим установама у нашем граду.

Планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину укупно износе 28.706.845 КМ и већи су од буџета за 2020. годину за 2, 81 одсто.

Предлагачи нацрта оцијенили су да је буџет за ову годину санациони, штедљив а у исто вријеме и инвестициони, да ће омогућити континуитет раније покренутих развојних и социјалних програма, док је за одборнике из опозиционих клупа – потрошачки, без развојне компоненте и нетранспарентно представљен.

Градоначелник Ћурић: И поред пандемије градски буџет за 2020. у суфициту

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је да је градски буџет за прошлу годину у суфициту, да се измирују све обавезе, међу којима су и кредити.

Он је казао да Град није користио мораторијум на отплату кредита због тешке економске кризе усљед пандемије вируса корона, јер би у супротном трошкови били повећани за око 160.000 КМ.

Ћурић је казао да су у прошлој години значајно умањена средства за културу и спорт, али и смањени други бројни трошкови што је омогућило значајне уштеде.

Градоначелник је раније рекао да су расходи буџета за прошлу годину прилагођени новонасталој ситуацији и приходима, те да је Град буџетска средства користио на најоптималнији могући начин.

Подсјетио је да, ипак, капиталне инвестиције нису засутављане и да је реализован значајан број пројеката, те да су настављени радови на свим започетим инвестицијама у ранијем периоду.

Међу инвестицијама свакако су најзначајније изградња Градске тржнице, Духовног центра у Мркоњићима, уређење Старог града те бројних улица у свим мјесним заједницама.