Скупштина града усвојила Нацрт ребаланса буџета

Прегледа: 68

На 25. засједању Скупштине града Требиња усвојен је Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину у износу од 32.334.000 КМ.

Нацрт ребаланса је за 15.95% већи у односу на план по буџету највећим дијелом због кредитног задужења. Кредитом се планирају финансирати капиталне инвестиције Града Требиња у укупном износу до 5.446.000 КМ, све у циљу превазилажења проблема неостваривања прихода од концесионих накнада, које су због новонасталих околности (проблема  у систему ХЕ Дубровник) значајно мање.

Планирани буџетски приходи (22.684.045 КМ) и примици за нефинансијску имовину (2.738.000 КМ) укупно износе 25.422.045 КМ и мањи су од плана Буџета за 2019. годину за 4,81%.

Скупштина је данас усвојила и План за измирење неизмирених обавеза и Одлуку о покрићу дефицита буџета Града Требиња са стањем на дан 31.12.2018. године према којој је планирано да се дефицит покрије из редовних прихода у 2019. години.

Акциони план запошљавања за период од 2019. до 2022. године такође је усвојен на данашњем засједању. Пројектована средства за програме подршке запошљавању износе 3.8 милиона конвертибилних марака.

Поред ових одлука, усвојена је и одлука о измјенама одлуке о безбиједности саобраћаја према којој се забрањује аутомобилски заобраћај на простору Старог града, озим за потребе снабдијевања привредних субјеката.

Одборници су усвојили и приједлог о допуни Одлуке о оснивању ЈУ “Културни центар” Требиње којом се проширују дјелатности ове установе.

Усвојени су и Етички кодекс ЈКП “Паркинг сервис” и приједлог допуне одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркинзима према којме ће се паркинг убудуће наплаћивати у Гарибалдијевој улици, на Тргу петрал, улици Јелене Анжујске, Херцега Стефана Косаче и Жичкој.

Скупштина је усвојила и извјештај о реализованим активностима из “Стратегије социјалне заштите Града Требиња за 2018 – 2023 годину” за извјештајни период јул 2018. – март 2019. године.

На почетку 25. засједања, као нови потпредсједник Скупштине града Требиња, свечану заклетву положио је Мијат Шаровић – Уједињена Српска.

Пред одборницима се данас налази још десет тачака дневног реда. Сједница ће бити настављена након паузе.

 

 

 

 

 

 

 

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.