Скупштина града

Скупштина града Требиња је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 29 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три мjесеца.

Предсједник Скупштине организује рад Скупштине, сазива сjеднице, предлаже дневни ред и предсjедава сjедницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које је дониjела Скупштина и врши и друге послове које му повjери.

Предсjедника и замjеника предсjедника Скупштине бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

Драгослав Бањак, предсjедник

Опширније

Мијат Шаровић, потпредсједник

Опширније

Велибор Бодирога, секретар

Опширније

Одборници у Скупштини града

У припреми…

Одборници са листе Савеза независних социјалдемократа

Гордан Мишељић

Занимање:


Милица Ијачић

Занимање:


Срђан Симовић

Занимање:


Миодраг Батинић

Занимање:


Васо Мијановић

Занимање:


Благоје Шупић

Занимање:


Милутин Мастиловић

Занимање:


Др Добросав Ћук

Занимање:


Здравко Бутулија

Занимање:


Жељко Вучуревић

Занимање:


Одборници са листе Српске демократске странке

Видомир Бегенишић

Занимање:


Мирјана Ратковић

Занимање:


Боривоје Нинковић

Занимање:


Одборници са листе Уједињена српска

Душан Ковач

Занимање:


Мијат Шаровић

Занимање:


Здравко Кашиковић

Занимање:


Одборници са листе Социјалистичке партије

Рајко Ћапин

Занимање:


Горан Вукоје

Занимање:


Одборници са листе Демократског народног савеза

Петар Иванковић

Занимање:


Бојан Шапурић

Занимање:


Одборници са листе Партије демократског прогреса

Лазар Вучковић

Занимање:


Саша Борјан

Занимање:


Одборници са листе Партије уједињених пензионера

Ђоко Тарана

Занимање:


Одборници са листе Полиграф

Зоран Анђушић

Занимање:


Одборници са листе Покрета за Требиње

Миљан Вуковић

Занимање:


Одборници представници националних мањина

Милка Бутулија

Занимање:


Независни одборници

Недељко Ћебеџија

Занимање:


Ненад Шаренац

Занимање: