Odbornici u Skupštini grada

Skupština Grada donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na način regulisan Poslovnikom. Skupština Grada ima 29 odbornika. Odbornici Skupštine Grada biraju se na neposrednim tajnim izborima, u skladu sa zakonom, na period od četiri godine. Pripadnicima svih nacionalnih manjina garantuje se jedno odborničko mjesto u Skupštini Grada. Skupština Grada u posljednjoj godini tekućeg mandata utvrđuje broj odborničkih mandata za naredni izborni ciklus u skladu sa zakonom.

Odbornici sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Luka Petrović

Slađana Skočajić

Igor Vujović

Gordan Mišeljić

Miodrag Batinić

Milutin Mastilović

Ranko Bošnjak

Borislav Grubač

Milica Ijačić

Srđan Simović

Aleksandar Bodiroga

Odbornici sa Liste za pravdu i red

Đorđe Vučinić

Dušan Ninković

Dajana Milišić

Nebojša Milišić

Odbornici sa liste Srpske demokratske stranke

Borivoje Ninković

Ilija Mastilović

Slobodan Prtilo

Odbornici sa liste Hercegovački narodni pokret-Partija demokratskog progresa

Slavko Vučurević

Saša Borjan

Budimir Koprivica

Odbornici sa liste Socijalističke partije

Rajko Ćapin

Milan Filipović

Odbornici sa liste Ujedinjene Srpske

Milan Kovač

Odbornici sa liste Demokratskog narodnog saveza

Jovica Vlatković

Odbornici sa liste Narodne demokratske partije

Bojan Šapurić

Odbornici predstavnici nacionalnih manjina

Momir Gvozdenović