Sekretar Skupštine grada

Velibor Bodiroga je rođen 20.07.1978. godine u Trebinju. Osnovnu školu je završio u Trebinju 1994. godine. Gimnaziju “Jovan Dučić“ je takođe završio u Trebinju 1997. godine. Nakon završetka Gimanzije, upisao je Pravni fakultet u Podgorici gdje je 2004. godine stekao zvanje diplomirani pravnik. Po završetku fakulteta volontirao je šest mjeseci u NVO-“Vaša prava” na poslovima pravne pomoći.

Prirpavnički staž je započeo 2005. godine u Opštini Trebinje.

Od 2007. godine zaposlen je u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, na poslovima samostalnog stručnog saradnika za upravno-pravne poslove iz oblasti privrede. Oženjen je i otac dva djeteta.

Nadležnosti sekretara Skupštine grada

Pitajte sekretara

  • organizuje rad Stručne službe Skupštine

  • pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela

  • se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,

  • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,

  • odgovoran je za pravno tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,

  • odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština,

  • obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,

  • učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,

  • rukovodi stručnom službom Skupštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.