У оквиру 34. сједнице Скупштине града Требиње усвојен је извјештај о извршењу буџета Града за првих шест мјесеци ове године.

Према извјештају остварен је буџетски суфицит у висини од 2.310.854 КМ.

В.д. начелника Одјељења за финансије у Градској управе Требиње Миро Гредо образложио је да упркос пандемији корона вируса, због које је дошло и до пада привредних активности и редовних прихода у буџету, те захваљујући рационалном управљању средствима и редукованој потрошњи, Град је успио да одржи стабилност буџета.

Према његовим ријечима, укупни приходи и примици за нефинансијску имовину износе 12.183.449 КМ, док укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 9.872.595 КМ – што даје даје буџетски суфицит од 2.310.854 КМ.

На данашњој сједници усвојени су извјештаји о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња у првих шест мјесеци ове године у износу од 15.358.922,78 КМ, као и извјештај о кориштењу средстава буџетске ресерве за прву половину године.

Начелник Гредо је рекао да су сва кредитна задужења редовно финансирана те је подвукао да Град није користио мораторијуме на кредите који су били одобрени због пандемије.

Коментаришући буџетски суфицит, градоначелник Требиња Мирко Ћурић осврнуо се на помоћ Владе РС, али и на рационалан однос у расподјели и потрошњи средстава у извјештајном периоду:

„Суфицит је остварен, прије свега, захваљујући средствима Владе РС, која је помогла свим градовима и општинама, али и нашим домаћинским односом према новцу који нам је био на располагању. Штедјели смо, свјесни ситуације у којој се налазимо, зато хвала свим радницима градске управе и јавних установа и предузећа, који су поштовали донесене мјере. Близу смо приближно планираног, чињенице су да приходи нису остварени како је планирано, али је то било очекивано јер смо максимално изашли у сусрет привредницима, око пореза, комуналних такси, ренти, да им се пролонгирају уплате“.

Градоначелник је додао да су у извјештајном периоду сви планирани програми уредно финансирани, а око 60 програма је реализовано или настављено те се све преузете обавезе уредно измирују.

“Испоштоване су субвенције за самозапошљавање, око 60 започетих програма смо реализовали или наставили, преузете обавезе смо већ добрим дијелом исплатили, наставићемо и у наредном периоду, а потрошићемо колико имамо средства”, рекао је Ћурић.

Одборници су данас усвојили и одлуку о оснивању „Слободне зоне Требиње“ како би се привукле нове инвестиције и омогућиле различите олакшице и погодности домаћим и страним инвеститорима. Реализацијом ове одлуке Требиње ће добити прву слободну зону у Републици Српској.

Одборници су усвојили и правилник о условима располагаља непокретностима у својини Града Требиња, одлуку о стављању ван снаге плана парцелације Индустријске зоне Горица и одлуку о инвестиционом пројекту од посебног економског интереса за локално економски развој.

Усвојене су и приједлози одлука о начину финансирања набавке рефлектора на стадиону Полице и израде техничка документација за изградњу клиничко-болничког центра који ће се финансирати из буџета Града.

Као мјера подршке, усвојена је и Одлука о субвенционисању закупнине закупцима пословних простора који су у уговорном односу са Градом Требиње, а чији је рад забрањен усљед пандемије вируса корона.

Такође, одлуком Скупштине продужена је могућност закупа простора и грађевинског земљишта са 30 година на максималних 50 година.

Одборници Скупштине града Требиња усвојили су одлуку о стављању ван снаге плана парцелације Индустријске зоне Горица, као и одлуку о инвестиционом пројекту од посебног економског интереса за локално економски развој.

Скупштина је усвојила и информацију о стању безбједности на подручју Града Требиња за период од 1.1.-30.6.2020. г.

На лични захтјев дужности је разријешен в.д. начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Петар Влатковић, а на то мјесто именован је Миодраг Новокмет.