Према члану 104. ставови 4. и 5. Пословника о раду Скупштине Града Требиња (Службени гласник Града Требиња, број 03/13), сва заинтересована физичка и правна лица као и представници електронских и писаних медија, могу, у складу са техничким могућностима и условима рада Скупштине, присуствовати, односно пратити рад Скупштине, али без права учешћа у расправи и одлучивању.

Лица из претходног става дужна су претходно писмено затражити одобрење за присуство сједници од предсједника Скупштине, најкасније 72 часа прије одржавања сједнице Скупштине, за што ће им се издати одговарајућа акредитација.

                                                                                                                                       

ПРЕДСЈЕДНИК

Драгослав Бањак, с.р.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: 

У складу са Законом о уређењу простора и градњи Републике Српске (Сл. гл. РС 40/13) и Закону о измјенама и допунама закона о уређењу простора и градњи Републике Српске (Сл. гл. РС 106/15), Град Требиње обавјештава јавност и грађане Требиња да је у току процес легализације бесправно изграђених објеката.

Крајњи рок за подношење захтјева за легализацију је 31. децембар 2016. године.

            Измјенама и допунама Закона о уређењу простора и градњи РС, предвиђене су повољности у смислу накнада за легализацију индивидуално-стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката, па за објекте корисне површине до 100 м2 прописује се новчана накнада од 100 КМ, за објекте од 100-200м2 накнада је 500 КМ, за објекте од 200-300 мнакнада је 1.000 КМ и од 300-400м2 накнада износи 2.000 КМ.

Објекти бруто површине преко 400м2 не подлијежу повољностима у смислу накнада.

            Град Требиње апелује на лица са бесправно изграђеним објектима из поменуте категорије да у што скоријем року, а најкасније до 31.12.2016. године, поднесу захтјеве за легализацију Одјељењу за урбанизам и просторно уређење Града Требиња и искористе горе наведене повољности у складу са Законом.

Уколико се захтјев не поднесе до 31.12.2016. године, услиједиће примјена прописаних законских мјера.

Службеници градске администрације биће на располагању везано за све процедуре захтјева и легализације објеката.

Служба градоначелника

Град Требиње

У оквиру Плана капиталних инвестиција Града Требиње, радови на изградњи колектора оборинске канализације у Засад Пољу отпочели су данас.

У склопу радова ће се вршити прекопавање магистралног пута у близини продајног центра "Бинго", а планирано је да радови буду завршени у што краћем року.

Моле се грађани да буду опрезни при вожњи у поменутом дијелу.

Страна 1 од 2