ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

Требиње - Згоњево - Требиње

* Колоне 5, 6 /субота у поласку
* Колоне 11, 12 /субота у повратку
* Недјељом и државним празницима не саобраћа

Требиње - Иваница - Требиње

* Колоне 1, 2 /субота у поласку
* Колоне 4, 5 /субота у повратку
* Недјељом и државним празницима не саобраћа

Требиње - Граб - Требиње

* Суботом се саобраћа у исто вријеме
* Недјељом и државним празницима се не саобраћа

Требиње - Горица-Бањевци-Брана Горица-Кружно - Требиње

* Kолона 5, 6 /субота у поласку
* Недјељом и државним празницима не саобраћа

Tребиње - Дражин До - Требиње


* Колоне 4, 5 /субота у поласку
* Колоне 9, 10 /субота у повратку
* Недјељом и државним празницима не саобраћа

Tребиње - Домашево - Требиње

* Суботом се саобраћа у исто вријеме
* Недјељом и државним празницима се не саобраћа

Tребиње - Величани - Требиње

* Суботом у поласку /kолоне 1, 2/
* Суботом u повратку /kолоне 4, 5/
* Недјељом и државним празницима не саобраћа 

Tребиње - Нудо - Требиње

* Колоне 5, 6 /субота у поласку
* Колоне 11, 12 /субота у повратку
* Недјељом и државним празницима не саобраћа