недеља, 14 мај 2017 20:55

Најава: 6. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА

Најава: 6. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА
На основу члана 41. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 97. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13)
 
С А З И В А М
6. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА ДАН 17.05.2017. ГОДИНЕ /СРИЈЕДА/
 
Сједница ће се одржати у Великој сали Града Требиња са почетком рада у 10,00 часова.
 
За сједницу предлажем сљедећи 
 
ДНЕВНИ   РЕД
 
1. Одборничка питања,
2. Приједлог одлуке о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња за период 01.01-31.12.2016. годину,
3. Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2016. године,
4. Приједлог одлуке о покрићу дефицита Буџета Града Требиња са стањем на дан 31.12.2016. године,
5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Статута Града Требиња,
6. Извјештај о реализованим активностима из Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Требиње 2011-2016. (за период април 2016- децембар 2016. године),
7. Информација о раду спортских клубова и организација у 2016. години,
8. Информација о програмима одржаним у оквиру Манифестације „Требињске љетне свечаности“ у 2016. години,
9. Извјештај о реализацији „Стратегије развоја општине Требиње 2009-2017“ за период од 01.01. до 31.12. 2016. године,
10. Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде града Требиња у 2016. години,
11. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама и чланова надзорног одбора у јавном предузећу чији је оснивач Град Требиње,
12. Програм рада и дјеловања Јавне установе „Базени“ Требиње за 2017. годину,
13. Информација о условима, начину и организацији обављања такси превоза на подручју града Требиња,
14. Приједлог одлуке о приступању изради измјене дијела регулационог плана „Брегови 2“,
15. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
16. Приједлог одлуке о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког плана „Требиње“,
17. Приједлог одлуке о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана Града Требиња,
18. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Требиња,
19. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
20. Приједлог одлуке о гробљима и погребној дјелатности, 
21. Избор и именовање.
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК
 
                                                                                   Драгослав Бањак,с.р.
Последњи пут измењено недеља, 14 мај 2017 20:56