петак, 10 фебруар 2017 14:39

Састанак Kоординационог тима за израду средњорочног плана капиталних инвестиција

Састанак Kоординационог тима за израду средњорочног плана капиталних инвестиција

У јануару 2017. године градоначелник је формирао Координациони тим за израду средњорочног Плана капиталних инвестиција за период 2017-2022. година.

Предсједавајући тима је градоначелник Лука Петровић, а чланови су представници градске администрације, представници јавних предузећа, реалног сектора, јавних установа, мјесних заједница.

DSC 0891 800

Данас је био први састанак Тима на коме је градоначелник информисао све чланове о правцима развоја града, као и о важнијим пројектима који су у фази реализације или ће се реализовати  у наредном периоду.

Граадоначелник је нагласио да се изради средњорочног Плана приступило с намјером да се активирају сви субјекти у нашем граду, како правна тако и физичка лица, да узму активно учешће у креирању развоја инфраструктуре града. "На овај начин ће се постићи да град развијамо плански и равномјерно, са тачно дефинисаним изворима финансирања за сваку инвестицију", рекао је градоначелник.

Још је наглашено да се ради о интегралном плану у коме ће бити обухваћене све инвестиције које ће се реализовати на територији Града, без обзира ко је инвеститор.

DSC 0888 800

Задатак  Координациониг тима је да припреми потребну документацију, односно  одлуке, правилнике,  образац за кандидовање пројеката, јавни позив за кандидовање пројеката, те да бодује све пристигле пројекте и сачини нацрт средњорочног Плана капиталних инвестиција који ће предлагач предложити Скупштини на усвајање.

Закључак са састанка је да се за прву наредну сједницу Скупштине града припреме одлуке како би се могло приступити реализацији горе наведених задатака.  

Последњи пут измењено субота, 11 фебруар 2017 21:10