уторак, 14 фебруар 2017 15:31

Састанак за израду идејног пројекта ревитализација Старог града

Састанак за израду идејног пројекта ревитализација Старог града

У малој сали Градске управе Требиња јутрос је одржан иницијални састанак у оквиру кога је формирана радна група која ће бити ангажована на изради идејног пројекта ревитализације Старог града.


Радну групу чине представници Градске управе Требиње, Завода за заштиту споменика РС, Музеја Херцеговине, Меџлиса ИЗ Требиње , ЈП Водовод, Електрохерцеговине, Мтел- а, као и представника мјесне заједнице „Центар“ и становника Старог града. Координатор и стручна подршка радној групи је архитекта Нинослав Илић.

DSC 0999 800


Задатак групе је да се, прије свега, уради пресјек тренутног стања у коме се налазе објекти и инфраструктура у Старом граду, па да се на основу тога, уз претходно извршена археолошка истраживања, уради идејни пројекат.


На основу идејног пројекта би се, уз сагласност и учешће Завода за заштиту споменика Републике Српске, израдио Главни пројекат ревитализације Старог града Требиња којим би се даље аплицирало за средства према међународним фондовима.


Циљ ове иницијативе је да се проблематика Старог града сагледа и ријеши као цијелина, односно да се овај дио града, као важан туристички потенцијал, адекватно ревитализује и оживи.