Пословна зона Волујац (површине 85 хектара) Локација за изградњу привредних капацитета, одређена „Зонинг планом" прије 20 година - удаљена je 4 км од центра града на магистралном путу М20 - према Дубровнику са десне стране - Трафо станица 35/10 кВ - Урађена водоводна инфраструктура (промјер цијеви 100 мм, капацитет који не захтјева сложеније технолошке процесе) - Канализација се не може прикључити на градску мрежу треба тражити друго рјешење - Приступни пут до Волујца, дужине 1км je асвалтиран - Власништво земље: 55% државно и 45% приватно (могућа експропријација) - До сада се у зони налазе 5 предузећа - Удаљеност зоне од магистралног пута: 1км, од жељезнице: 7Окм, од морске луке: 30 км, од зрачне луке: 45км.

Волујац

- Преглед пословне зоне "Волујац"