Свечано преузимање изведених радова у оквиру компоненте II пројекта водоснабдијевања

Прегледа: 417

Град Требиње спроводи пројекат „Водоснадбијевање и канализација у Републици Српској“ који се реализује у сарадњи са тимом за управљање пројектом PC и ЕИБ-ом. Укупна вриједност пројекта за Требиње је 6.128.000 еура, од чега 5.601.000 еура  вриједност нових инвестиција.
Начин финансирања пројекта је 50 % преко кредита ЕИБ, 35% из грант средстава и 15 % учешћа Града. Пројекат се реализује кроз три компоненте.

Компонента I је успјешно завршена,  а у оквиру ње је изграђена једна комора  резервоара за воду капацитета 200 м2, цјевоводи за воду на потезу „Крш-Школски центар“, дужине 727, 00 м и „Хрупјела-Виногради“ дужине 1403,00 м. Укупна вриједност свих изведених радова ове компоненте је 2.000.000 КМ, а извођач радова је предузеће Д.О.О. „Радис“.

Свечано преузимање изведених радова у оквиру компоненте I планирано је 25.6.2015. године у 12 часова, на платоу испред резервоара „Крш“ (код метеоролошке станице).

У склопу компоненте II предвиђена је изгрдања-реконструкција цјевовода за воду на лијевој и десној обали ријеке, као и изгрдања још два резервоара на десној обали.
Након тога ће бити створене претпоставке за снадбијевање треће висинске зоне у Виноградима и Подгљивљу.

У склoпу треће компоненте предвиђена је реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода, чиме ће се обезбиједити квалитетнији третман отпадних вода и боља заштита животне средине.

Планирани завршетак пројкета је средина 2017. године.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.