Archive

Tag: ФК Леотар

Евидентно урушавање требињског спорта од стране СНСД-а – уговор о кредитном задужењу ФК Леотар

Овим путем јавности стављамо на увид Уговор о кредиту којим је под хипотеку заложен фудбалски стадион “ФК Леотар” са пратећим објектима и земљиштем и то…