Усвојен нацрт буџета за 2018: ГРАДСКА КАСА У СЛУЖБИ РАЗВОЈА

Прегледа: 866

Скупштина града Требиња усвојила је данас на 11. редовној сједници нацрт буџета града за 2018. годину – у износу од 26.575.000 КМ.

Градска каса у наредној биће тежа за 16,7% у односу на план буџет града за 2017. годину, што је за 7,6% мање новца у односу на ребаланс текућег буџета, у који је било урачунато и кредитно задужење за санације насљеђених дуговања и капиталне пројекте.

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину укупно износе 24.892.000 КМ и већи су од ребалансираног буџета за ову годину за 13,7%.

ИНТЕРЕС ИНВЕСТИТОРА ПОЈАЧАО ПРИХОДОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ

Порески приходи планирани у износу 3% вишем од усвојеног ребаланса буџета за ову годину, а значајнији раст очекује се на позицијама непореских прихода, који су у нацрту буџета за 2018. годину већи за 22%, прије свега због пројектованог повећања прихода од земљишне ренте – за 66% вишим у односу на ребалансирани овогодишњи буџет.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 2.838.000 КМ односно 28% више од ребалансираног плана текуће године, а на основу интереса инвеститора за куповином градског грађевинског земљишта на локалитетима у Засад пољу, Тодорићима, Индустријској зони, Волујцу, Полицама, те за индивидуалном градњом.

Текући расходи за лична примања планирани су на износ од 8,4 милиона КМ или за 5,5% мање од усвојеног ребаланса прошлогодишњег буџета за 2017. годину, чиме је и учешће издатака на плате у укупним буџетским расходима смањено на 31,6%.

ШЕСТ МИЛИОНА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

Развојну компоненту буџета за 2018. годину чини више од 6 милиона КМопредјељених за финансирање капиталних пројеката.

Највећи дио планираних капиталних инвестиција реализује се у оквиру Одјељења за просторно уређење, међу којима су радови на пројекту наводњавање требињског поља у износу 750.000 КМ, ватрогасни дом 370.000 КМ,  саобраћајнице С-1 и улица Нова укупно 760.000 КМ, поплочавање пјешачких зона 200.000 КМ, изградња зграде за избјегла и расељена лица 110.000 КМ, поплочавање Старог града 200.000 КМ, јавну расвјету 200.000 КМ, санација пословног центра Тини 440.000 КМ, атлетску стазу 300.000 КМ, урбанистички план Требиња 120.000 КМ, док је у оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове највећа ставка реконструкција ЛЕД расвјете у износу 300.000 КМ.

ПЕТРОВИЋ: БУЏЕТ КРЕИРАН ЗА ПОТРЕБЕ РАЗВОЈА

Градоначелник Лука Петровић у обраћању одборницима рекао је да 23% од укупних буџетских расхода планираних за капиталне пројекте јасно опредјељује буџет за наредну годину – у правцу развоја и инвестиција.

Уз то, нагласио је Петровић, настављен је и тренд смањења буџетских издатака на плате запослених, подсјетивши да се у мандату претходне администрације и до 50% укупних расхода односило на ове позиције, док је у нацрту буџета за наредну годину удио резервисан за лична примања умањен на 31,6% укупних расхода.

Он је додао да није заборављена ни социјална компонента градске касе – истакавши да нацрт буџета за 2018. годину планира средства за нове дознаке социјално осјетљивим категоријама, од финансирања треће вантјелесне оплодње, проширења права на матерински додатак, до помоћи повратницима, дјеци на селу и демобилисаним борцима.

За данас усвојени нацрт буџета гласало је 18 одборника, против је било пет, а два одборника уздржана.

Уз опозицију, и два одборника ДНС раније су најавила да ће ускратити подршку предложеном нацрту буџета, а због неслагања са распоредом средстава на одређеним позицијама.

Одборници су претходно усвојили Стратегију развоја града Требиња до 2027. године.

Најважнијим стратешким документом локалне самоуправе дефинисано је да се Требиње, кроз остварење циљева у економији, друштвеном развоју и заштити животне средине – до краја треће деценије 21. вијека развојно профилише као мјесто које ће по условима за привређивање, квалитету и социјалној сензибилности у развоју јавних услуга, те бризи о екологији –  бити пожељно за живот и инвестирање.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.