Усвојен нацрт ребаланса буџета: Градска каса у служби капиталних инвестиција

Прегледа: 1025

Скупштина града Требиња данас је на 7. редовној сједници усвојила нацрт ребаланса буџета града – у износу од 28 милиона 751 хиљаду КМ.

Буџетска средства у ребалансу пројектована су на до сада највећи износ – за 26,3% већи од плана, због урачунатог дугорочног кредитног задужења од 6,3 милиона КМ.

У финансијску структуру градске касе првобитно је планиран и грант Фонда солидарности у износу од 2,6 милиона КМ, али ће ова средства на препоруку ресорног министарства бити рачуноводствено књижена изван буџета.

Овај грант, одлуком управног одбора Фонда солидарности, стављен је на располагање Градској управи у сврху рјешавања инфраструктурних проблема руралног подручја, социјалних давања и програме самозапошљавања незапослених из борачких и социјално угрожених категорија становништва.

Према усвојеном нацрту ребаланса, за капиталне инвестиције издвојено је 6,6 милиона КМ или двоструко више од плана буџета, а са урачунатим грантом Фонда солидарности – капитална улагања у 2017. години износиће чак 7,5 милиона КМ.

Уз кредитно задужење и средства Аграрног фонда, повећање капиталних издатака, како је речено – остварено је и значајним уштедама на ставкама текуће потрошње.

Одбореници су усвојили и одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Требиња путем прибављања писаних понуда, као и низ одлука из области комуналне и кадровске проблематике, измјене општих аката, урбанистичког планирања и продаје земљишта.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.