На основу члана 45. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), тачке 20. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања на пордучју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 14/17“), на сједници Градског штаба за ванредне ситуације града Требиња, одржаној дана 30.12.2020. године, усвојени су следећи:

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ТРЕБИЊА

1. Обавјештавају се грађани Требиња, с обзиром на насталу ситуацију повећаног ризика од појаве земљотреса, да не стварају панику и да преузму радње и поступке предвиђене у складу са „Упутство за грађане у случају земљотреса“, које је објављено на званичној страници Града Требиња и ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње.

2. Јавне установе и предузећа са сједиштем у нашем граду, приватни предузетници, образовне институције и сви остали субјекти који послују на територији нашег града, треба да изврше активности на упознавању упослених са процедурама евакуације у случају појаве земљотреса.

Рок: Одмах

3. Бесплатним позивом на број 121 Оперативног центра ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње, можете добити све потребне информације 24 часа дневно о актуелној ситуацији или упутити захтјев за помоћ.

4. Штаб за ванредне ситуације града Требиња задужује ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње да обавјештава грађане о поступцима и радњама прије, у току и после земљотреса.

5. Апелује се на грађане да прате званична саопштења надлежних органа и институција града Требиња и Републике Српске.

 

КОМAНДАНТ ШТАБА
Мирко Ћурић