Број: 6/21

Датум: 25.03.2021. године

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20), тачке 20. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), а у вези са Закључком о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 73-1/21 од 21.03.2021. године,Градски штаб за ванредне ситуације града Требиња, на сједници одржаној дана 25.03.2021. године, донио је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у граду Требињу

У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији града Требиња и заштите и спасавања становништва налаже се провођење сљедећих мјера:

 1. Утврђује се примјена свих мјера Републичког штаба за ванредне ситуације утврђених Закључком о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 73-1/21 од 21.03.2021. године.
 2. До 29.03.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности омладинских спортских селекција клубова (спортисти до 18 година), као и учествовања истих на свим спортским догађајима ван територије града Требиња, осим сениорских спортских активности укључујући и тренажни процес истих у складу са Информацијом број 20.07/052-1823-2/21 од 22.03.2021. године Министарства породице омладине и спорта РС.
 3. До 29.03.2021. године обавезује се ЈЗУ Дом здравља Требиње да дневно обавјештава надлежну инспекцију о лицима којима је одређена изолација, као и потреби продужења изолације.
 4. До 29.03.2021. године обавезују се тржни центри, маркети и остале трговине са више од 5 запослених да организују свој рад како слиједи:
 • на улазу у објекат омогућити да једно запослено лице врши дезинфекцију иосигурава присуство дозвољеног броја лица који могу боравити у објекту,
 • предузети одређене активности ради одржававања растојања између грађана у затвореним просторијама од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене, као и онемогућити прављења дужих редова у затвореном простору.
 1. Обавезују се све све приватне здравствене установе на подручју града Требиња које врше тестирања на вирус COVID-19,да достављају редовне дневне извјештаје, најкасније до 09:00 сати за претходни дан, о броју позитивних лица надлежној епидемиолошкој служби ЈЗУ Дома здравља Требиње.
 2. У циљу превенције ширења вируса корона COVID-19 болести на територији града Требиња, обавезују се сви правни субјекти са подручја града Требиња да именују одговорне особе које ће бити задужене за спровођење мјера на спречавању ширења вируса у заједници унутар својих радних објеката током радног времена и које ће уједно бити контакт особе са локалним и републичким органима задуженим за спровођење истих. Обавезују сеправна лица да доставе личне податке именованих особа (име, презимеи контакт телефон) на сљедећи е-mail: bekastevan@yahoo.com
 3. Успоставља се бесплатан телефонски број 121, путем којег грађани могу да пријаве непоштовање епидемиолошких мјера
 4. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводиће надлежни органи.
 5. Овај закључак ступа на снагу 25.03.2021. године.

Командант

Мирко Ћурић