Замјеник градоначелника

Мирко Ћурић

Aдреса: Вука Караџића 2
Tел/Фах: 059/274-400
Eмаил: zamjenikgradonacelnika@trebinje.rs.ba
Веб: www.trebinje.rs.ba

НАДЛЕЖНОСТ: Замјеник градоначелника замјењује градоначелника у пословима које му он повјери, а у случају спријечености и одсуства градоначелника, замјењује га у свим пословима.

 

Биографија:

Рођен 17. фебруара 1979. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу. Стекао звање дипломираног економисте 2004. године. Као приправник почео радити у Општини Требиње након чега је најдуже радио на пословима цивилне заштите. Има положен испит за рад у органима управе. Магистрирао на Економском факултету у Подгорици 2010. године. Ожењен и отац троје дјеце.