Засједање 15. Скупштине града Требиња

Прегледа: 633

Скупштина града Требиња одржала је  данас  15. редовну сједницу. На дневном реду нашло се 26 тачака дневног реда.

Послије усвајања дневног реда услиједила су одборничка питања, прихваћен Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за период 01.01.-31.12.2017. Потом је  на сједници Скупштине града Требиња усвојен Извјештај о извршењу буџета за 2017. годину.

Укупни приходи Градске управе и јавних установа чији је оснивач  град  у 2017. години износили су 31.167.000 КМ, или 1,5% од плана у ребалансу, а буџетски расходи 30.187.000 КМ, односно 5% више од планираних. Укупан суфицит буџета износи 980.000 КМ, а највећим дијелом односи се на неутрошена намјенска средства Владе РС за суфинансирање пројекта наводњавања Требињског поља.

Буџет из 2017. године  оцијењен је као најбољи по оствареним резултатима у посљедњих неколико буџетских година. Посебан акценат стављен је социјалну компоненту расхода на рачун уштеда на потрошачким ставкама уз напомену да се ради о рекордним износу за капиталне инвестиције.

Скупштина је усвојила и план провођења Стратегије развоја града Требиња за 2018. годину, план утрошка средстава од концесионе накнаде у 2018. години, програм рада и дјеловања Центра за социјални рад  као и извјештај о раду Аграрног фонда града Требиња у прошлој години, извјештаје о раду ЈП, приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта, информације о програмима у оквиру манифестације „Требињско културно љето“, информације о раду средњих школа , развоју спорта, програму о одржавању локалних и некатегорисаних путева и градских улица, извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. годину, приједлог одлуке о давању сагласности ЈП „Путеви РС“, приједлог закључка о давању сагласности Градоначелнику да закључи купопродајни уговор и приједлог закључка о давању сагласности Градоначелнику да закључи уговор о установљењу служности Водовод Подвори са изичким лицима.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.