На уводном састанку представника Града Требиња и УНДП-а, који је јуче одржан у Градској управи, потврђено је учешће Града Требиња у пројекту “Унапређење процеса прилагођавања на климатске промејне у климатски осјетљивим секторима у БиХ”.

Град Требиње је једна од четири локалне заједнице у БиХ која је укључена у реализацију пројекта.

Пројекат реализује Развојни програм Уједињених нација (УНДП), а финансира га Зелени климатски фонд (ГФЦ).  Укупна вриједност је 2,3 милиона долара.

Сарадници на пројекту су Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Министарство околиша и туризма ФБиХ, као и остале релевантне институције.

Циљ пројекта је да се унаприједе планови за прилагођавање климатским промјенема, дефинишу средњорочни приоритети у прилагођавању, изграде институционални капацитети те демонстрирају иновативни приступи за финансирање активности прилагођавања на локалном нивоу.

По реализацији пројекта, на нивоу локалних самоуправа биће развијена и тестирана једна иновативна стратегија финансирања активности које за циљ имају прилагођавање климатским промјенама. Уз то, биће креирани и климатски модели, те припремљени концепти пројеката који се тичу овог питања, а све у сврху аплицирања на доступне фондове.

Планирано је да пројектне активности у Требињу почну у мјесецу марту, те да буду завршене до краја 2021. године.