Obrazovanje

Predškolske ustanove

Javna ustanova za odgoj djece “Naša radost”
Adresa: Svetosavska
Dječiji vrtić Bregovi, tel: 059/ 220 – 110
Objekat Police, tel: 059/ 223 – 193

Dječija igraonica “Ciciban”
Adresa: Stari grad 154A
tel: 059/ 224-025, 065/ 847-864

Osnovne škole

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj”
Adresa: Oktobarska 1
tel: 059/ 272-670, 272-671, fax: 260/996
e-mail: os167@teol.net

JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”
Adresa: Miloša Crnjanskog 4
tel: 059/ 220-014, 271-720
e-mail: os169@teol.net

JU Osnovna škola “Vasilije Ostroški”
Adresa: Gorička 19
tel: 059/ 285-155, 285-150
e-mail: os168@teol.net.

JU Osnovna muzička škola “Trebinje”
Adresa: Stepe Stepanovića
tel:059/ 270-940, 270-941
e-mail: os191@teol.net

Srednje škole

JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje
Adresa: Vožda Karađorđa 1
Tel.: 059/261-441, 270-690
e-mail: gimnazija@spinter.net

JU Centar srednjih škola
Adresa : Vožda Karađorđa 1
Tel.: 059/270-590, 271-160
e-mail : ssrs85tr@spinter.net

JU Tehnička škola
Adresa: Vožda Karađorđa 1
Tel.: 059/274-320, 220-847
e-mail: ssrs86tr@spinter.net

JU Srednja muzička škola “Trebinje”
Adresa: Stepe Stepanovića
Tel.: 059/270-940, 270-941
E-mail: os191@teol.net

Fakulteti

Fakultet za prizvodnju i menadžment Trebinje
Adresa: Stepe Stepanovića bb
tel: 059/240-654, 059/490-654
e-mail: fpmtrebinje@gmail.com

Akademija likovnih umjetnosti
Adresa: Stepe Stepanovića
tel: 059/ 240-021, 240-011, 240-021,
studentska služba: 270-310
e-mail:alutb@teol.net

Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Adresa: Stepe Stepanovića
tel: 059/ 240-220, 240/230, 245-060
e-mail: thtrebinje@zona.ba

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
Adresa: Trebinjskih brigada 3
tel: 059/ 223-255
e-mail: trebinje@univerzitetpim.com

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić