Ministrarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dalo je saglasnost na revidirane nastavne programe u trebinjskim stručnim školama, pa će se praktična nastava u pomenutim školama ubuduće odvijati u skladu sa potrebama lokalne privrede i tržišta.

Kako je rečeno, programi su izmijenjeni u skladu sa dozvoljenim omjerom od 30%, a izmjene se odnose na programe trogodišnjih i četverogodišnjih stručnih zanimanja: električar-elektroinstalater, CNC tehničar, kuvar i turistički tehničar.

Revizija nastavnog programa je rezulatat projekta pod nazivom „Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede: unapređenje praktične nastave u sektorima ugostiteljstva i turizma, elektor-energetskom i sektoru obrade metala u gradu Trebinju“, koji realizuje Agencija za mala i srednja preduzeća Trebinje, u saradnji sa Srednjom tehničkom školom, Centrom srednjih škola, Privrednom komorom RS, područnom privrednom komorom Trebinje i lokalnim privrednim subjektima.

Podršku ovom projektu pružili su Grad Trebinje i Fondacija Helvetas koja je ranije podržala i program obuke za CNC operatere, čime su po prvi put ostvareni uslovi da se stručno zanimanje CNC operatera, stečeno kroz obrazovanje odraslih, upiše u radnu knjižicu kao zvanična kvalifikacija.