Troškovi poslovanja

Odluka o visini boravišne takse

Komunalne takse

Komunalne naknade

Cjenovnik usluga javnih preduzeća

Naknada za uređenje GGZ

Tabelarni prikaz troškova poslovanja

Finansijski izvjestaji poslovanja komunalnih preduzeća
INVESTIRAJTE U TREBINJE
RAZLOZI ZA INVESTIRANJE
Poljoprivreda
Poslovna zona Volujac
Poslovni inkubator
Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
Troškovi poslovanja
Investicioni podsticaji i olakšice
Investicioni profil
Privredni savjet
Služba za LER, investicije i energetsku efikasnost
Poslovni prostori
Nosioci privrednog razvoja
Urbanizam
Vodiči za registraciju preduzetništva
Brošure i leci

Značajni poslovni subjekti

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić